BLESKOZVODY

  • montáže všetkých druhov bleskozvodov podľa potrieb

  • projekty, revízie bleskozvodov

  • meranie aktívnych častí bleskozvodov

  • výškové /horolezecké/ práce

  • výkopové práce