MONTÁŽNE PRÁCE

- montáž veľkoplošných bannerových reklám a billboardov
- montáž osvetlenia a elektroinštalácie
- montáž nápisov, lóg a reklamných predmetov do výšok

- montáž železných, drevených a betónových konštrukcií
- montáž hál, skladov, budov
- montáž opláštenia na budovy

- montáž a výmena leteckého osvetlenia na výškové komíny, budovy a konštrukcie
- servis inštalácií a technických zariadení na výškových objektoch​
- montáž zábran a sietí proti vtáctvu a hmyzu