ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

selective focus photography of lens
selective focus photography of lens

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) poskytujú ochranu pred nežiadúcim vniknutím do akéhokoľvek objektu. Prípadné narušenie je signalizované priamo na mieste tak opticky, ako aj s pomocou výrazného zvuku (akusticky) a jeho účelom je odradiť narušiteľa od zamýšľanej trestnej činnosti.